ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΝΟΣ. Α.ΣΥΓΓΡΟΣ.

Εκτύπωση

Η GLOBE ONE  ΜΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ                                          ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ   ( DATA – VOICE ) ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝ. ΣΥΓΓΡΟΣ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  20.000,00

ΠΡΟΟΔΟΣ  ΕΡΓΟΥ : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ