ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ RADAR ΤΗΣ Π.Α. ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ.

Εκτύπωση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SECTOR SA. ΜΑΣ ΑΝΕΘΕΣΕ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  15.000BTUΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΑΤΟ ) ΣΤΟ RADAR  ΤΗΣ Π.Α ΣΤΗ

ΛΕΥΚΑΔΑ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  18.000,00

ΠΡΟΟΔΟΣ  ΕΡΓΟΥ : ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ