ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Εκτύπωση

Η HELLASCOM SA. ΜΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ( DATA – VOICE ) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  12.000,00

ΠΡΟΟΔΟΣ  ΕΡΓΟΥ : ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ