ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ,ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΟΥ – ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ.

Εκτύπωση

Η LANSPAPE LTD   ΜΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕ TO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, TEΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  7.000,00

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ