ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELITE ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

Εκτύπωση

Η  PYLONES HELLAS SA. ΜΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΙ ΤΗ   ΔΟΜΗΜΕΝΗ  ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   ELITE ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  15.000,00

ΠΡΟΟΔΟΣ  ΕΡΓΟΥ : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ