ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ AIR TRAFIC CONTROL ΤΗΣ ΥΠΑ.

Εκτύπωση

Η SECTOR  SA. ΜΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΝΕΩΝ ΟΘOΝΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ AIR TRAFFIC CONTROL ΤΗΣ ΥΠΑ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  10.000,00

ΠΡΟΟΔΟΣ  ΕΡΓΟΥ : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ